Om å få ting på lokal-sonene

På Origo skal det etterhvert finnes lokale soner for hele Norge. (Akkurat nå har vi prøveåpnet Firda sin sone). Lokal-sonene presenterer stoff fra hele Origo som engasjerer til samtale i sin region.

For å få din samtale fra Din Side som sak på forsiden av lokalavisen kan du …

  • Skrive saken som en samtale på Din Side og merke den som synlig for “Offentligheten”
  • For at lokalsonen skal finne saken din må du enten være medlem av lokalsonen eller ha en kartmarkør i dekningsområdet til lokalavisen (Dette kan skje automatisk basert på stedsnavn i teksten din)
  • Saker som mange synes er “Bra!” eller som kommenteres av mange når høyere opp i lokalsonen

For å få ditt bilde på forsiden av din lokalsonen må du være medlem av sonen og laste opp bildet til Din Side og la det være tilgjengelig for offentligheten. Stort sett vil det holde å laste opp bildet til siden sin.

Offentlige saker i soner dukker også opp på lokalsoner. Saken må være merket som offentlig, og sonen må være plassert på kartet i det området du ønsker at saken skal dukke opp. Dersom sakene er markert på kart dukker de også opp i lokalsonene for de områdene de er markert.

Mange lokalsoner drives og modereres av lokalaviser vi samarbeider med. Selv om de fyller opp med egne saker er det ingen særfordeler for avisas eget stoff. Det er sakens evne til å engasjere lokalsonens medlemmer som bestemmer hvor høyt den når på siden og hvor lenge den blir værende der.