Viser arkivet for stikkord anonymitet

Triks for delvis anonymitet

Hei Vaktmester!

Om det nå er slik at Origo har en offisiell policy om at bare medlemmer skal kunne se fulle navn, fx ‘Torstein Viddal’, mens alle ikke-medlemmer (og Google) kun skal få se ‘Torstein V.’, så fins det et enkelt triks for å få til dette, også når en skribent bevisst eller ubevisst benytter seg av fullt navn på en annen deltaker i ett av sine innlegg.

(Hvis du fx skriver «Helt enig med Torstein Viddal.» i en av dine kommentarer i en tråd, så er jeg jo ikke del-anonym lenger, men alle som googler kan finne meg. Ikke at akkurat jeg er så redd for det, men som et eksempel.)

Trikset er som følger: Origo sitter på alle fulle navn – dvs navnene som er synlig for oss medlemmer – i sin database. Hver gang det skrives et innlegg/kommentar – eller fx én gang hver halvtime – kan det kjøres en match på alle brukernavn på formen ‘Fornavn Etternavn’, ‘Fornavn Navn2 Navn3’ (etc) mot selve brødteksten på de nye innleggene. Hvis noen der har skrevet fx «Helt enig med Torstein Viddal.», endres dette automagisk til «Helt enig med Torstein V.»

Her blir det altså 0 manuell jobbing, bare et script som går og sikrer del-anonymitet, jevnt og trutt gjennom hele døgnet.

Anonymitet

Siden man kan kommentere nyheter i lokalavisa gjennom Origo, burde det ikke da være et krav om fullt navn ved registrering? Det er veldig lett å gjemme seg bak et alias eller lignende, og skrive mye som ikke hører hjemme i en avis. Jeg har erfaring med diverse forum osv. og vet folk har en tendens til å bli utrolig tøffe og usaklige når de ikke trenger å ta ansvar for det de skriver. Grunnen til at jeg spør om dette er at jeg nettopp så en ganske så usaklig og krass kommentar fra noen som ikke hadde oppgitt hele navnet sitt. Jeg er veldig fornøyd med opplegget hvor man faktisk kan kommentere artikler o.l., men frykter at dette kun er begynnelsen på mye mye “skitkasting”.

God helg!

Skriv litt om...

Hvem får tilgang til det vi skriver om kontaktene i kretsen vår? Vi blir invitert til å gjøre det – og mange av oss gjør det. Men det blir ikke opplyst om hvem dette blir tilgengelig for!