Viser arkivet for stikkord deling

Om deling av andre sine bilder

Eg ser at det no er linkar under bilder som gjer at ein kan dele dei med andre på Origo og dele dei på Facebook.
Dette reagerer både eg og andre på. Gjorde nettopp forsøk med eit bilde til ei veninne som ikkje var publisert med ropert. Hadde ingen problem med å få dette bilde publisert på Facebook.

Vi tenkjer slik: Kven som helst kan altså publisere mitt bilde på Facebook. Hvis eg vil ha bildet mitt der, vil eg sjølv publisere det. At bilder eg legg ut på Origo MED ropert kan bli publisert andre stader er eg innforstått med, men dei eg ikkje bruker ropert på ville eg foretrekke å ha ein viss kontroll på.

Dette vil også sei at er eg medlem i ei fotosone (eller kva som helst sone) og vil ha bilda mine kun der, må eg velge å gjere bilde synleg kun for medlemmar. Å skulle endre synlighet på bilder i ettertid vil sei at ein må inn på kvart enkelt bilde, det kan ikkje endrast synlighet i heile albumet under eitt.

Om ikkje dette blir endra vil eg heretter være svært restriktiv med kven som får tilgang til mine bilder. Synlighet kan settast til kun venner og familie, ergo må eg endre status på alle i kretsen min til enten det eine eller andre.
Det fins faktisk personar i kretsen min som kun er bekjente eller personar eg kanskje ikkje deler anna med enn ei svært innsnevra interesse.

Konklusjon: Fjern linken under bilder som ikkje er publisert med ropert. Eller gje høve til slik deling kun til eigar av bildet.

På førehand takk.

Mvh Solveig

Dela innhald?

Korleis deler eg innhald? Når eg går på “deling av innhold” i ein sone får eg ikkje høve til å dela innhald, kun beskjed om at det ikke er noen forespørslar Så kor sender eg forespørsel frå?

Jeg vil bidra med: Lenker

Jeg innser at dette ikke er en liten filleting, men likevel en svært nyttig funksjon:

Jeg savner en enkel måte å samle og dele nettlenker med medlemmene i en sone. Jeg ser for meg en delicious-form for lagring og merking av lenkene og innholdet: altså med beskrivelse og tagger. Det er altså ikke godt nok å bare samle lenker i kommentarene, eller i et enkelt bidrag i en tråd.

Som et utgangspunkt ser jeg for meg at lenkene vises som en lang klikkbar liste, der hver oppføring består av 3 linjer:

1. Selve lenken, som selvsagt gjøres klikkbar.
2. Beskrivelsen av lenken (bare de 140 første tegnene, resten vises som “… (les mer)”.
3. Taggene til lenken

Linje 2 og 3 opptar vertikalt bare litt mer plass enn linje 1 alene. De tre siste lenkene som er tilføyd kan vises på forsiden.

Kanskje dette allerede finnes (det burde vel det?), men da er lenkedelingen i så fall ikke lett nok tilgjengelig. Mitt ønske blir da bare at funksjonen gjøres lettere tilgjengelig og mer synlig fra hovedsiden til sonen.

Kritisk for en funksjon som dette er at man kan søke etter kombinasjonen av flere tagger. Hvis ikke dette er mulig blir hele funksjonen nesten bare tullete (det er tross alt kombinasjonen av taggene som utgjør systemets styrke).

Mvh,
Johan