Viser arkivet for stikkord foto

Slette mapper - sletter ikke innhold?

Hei. Jeg slettet en rekke bildemapper i den tro at hele innholdet også ble slettet da, men det ser jeg ikke skjer. Kun mappe slettes, mens bilder havner i en evig strøm. Må man slette bilder ett og ett? Skal jeg rydde i flere hundre bilder vil det ta helt utrolig med tid. Det kan ikke være meningen det skal være slik eller?

Album på forsida av sonen

Går det an å få fotoalbumene på forsida av ein sone?

Veldig hendig for reine foto-sonar, mye meir oversiktelig.

Hva forplikter rollen som moderator til?

Jeg har bl a opprettet Bestefarssonen, der et medlem har bedt meg slette alle de bildene han har lagt inn i denne sonen. Han har også lagt inn bilder i mange andre soner, nærmere tusen foto. Hvor mange av dem som ligger i Bestefarssonen, har jeg ikke sjekket.

Jeg har bedt ham slette sine bilder selv, og selv ta ansvar for sitt innhold, men det får han ikke til. Det er sikkert noen som kan hjelpe ham. Men jeg ønsker ikke å praktisere moderatorrollen på den måten han ber om. Da vil den raskt bli mer arbeidskrevende enn det som lar seg forene med våre krav til enkel og minimalistisk administrasjon. Jeg ønsker en begrenset og tilbaketrukket rolle som moderator, der oppgaven er å følge med på innholdet og reagere når det legges inn uønsket og uakseptabelt innhold. En moderatorrolle som sklir over i høy grad av brukerassistanse er ikke attraktiv for oss som tilretteleggere.

Kan jeg få et godt råd om hva jeg skal gjøre?

Disable foto downloads

how do we do that? i want people to look but not touch :)

Rolle ikke mulig på bildepublisering?

Vet ikke om dette er en feil egentlig, eller om muligheten rett og slett ikke er bygd inn ennå. Uansett, greien er at når jeg publiserer et bilde i eks sonene (ligger på bloggmal) skipsfoto.origo.no og bab.origo.no så får jeg ikke tilgjengelig dropgardin for å velge rollen jeg ønsker å publiserer bildet i. Å publisere innlegg i rolle funker selvsagt, men ikke når jeg kun dytter ut et bilde. Å redigere inn rollen ved et senere tidspunkt fungerer da givet vis heller ikke.

Ble litt overrasket over at den muligheten ikke finnes, og mener vitterlig å ha sett den tidligere. Eller, er det bare hukommelsen som spiller meg et puss?

Uansett. Å ha muligheten til å publisere uansett enkeltelement i form av rolle, er et sterkt ønske.

Opplasting bilder = spæm?

Jeg lurer på om det er slik at alle i min krets får en beskjed per bilde som lastes opp av meg? Det kan i så fall bli som spæm hvis man kaster over alle bilder man har fra en tur i et album på egen profil. Og spesielt for de i krets som ikke har spesiell interesse av bildene. Noen måte å unngå dette på hvis det er slik? Eller man kan velge hvem i kretsen som skal gjøres obs på bilder som er lagt ut (f.eks de som har deltatt på turen)