Viser arkivet for stikkord google

Sensurerer Origo?

Mye som skrives på Origo, og da særlig det som ikke publiseres via de tilknyttede aviser er ikke søkbart på Google. Noe fast mønster er ikke tydelig, men kommentarer forsvinner i et “svart hull”. For meg blir det meningsløst å bruke tid og krefter på meningsbryting som kan synes forhåndssensurert. (Den enkelte kan sjekke gjennom å klippe og lime fra hovedinnlegg, og kommentarer, se at det forholder seg slik.)

Som støttespiller for VenstreMikkel, hvor åpen politisk meningsbryting er det essensielle, er selvfølgelig valg av plattformer avgjørende. Om googling ikke gir treff for det som skjer i den sonen faller deler av formålet vekk, og plattformen Origo må revurderes.

“Vaktmestre” har en mulighet til å overstyre søkbarheter, og følgende kontroveriselle kan stå som eksempel: Innlegget Den radikale taper av Olav Versto i VG er ikke søkbart på hverken i VGs lokale søkemotor eller på Google.

Hvorledes forholder det seg egentlig i Origo?
– hvorledes styres søkbarhet?
- er det mulig for soner eller medlemmer å overstyre søkbarhet i den enkelte sone?
- er det mulig for brukerne , gjennom full åpenhet, å få innsyn i Origos styring av søkbarhet?

(Med forbehold om at jeg tar feil i det meste, basert på at jeg er en imbisil med hensyn til e-verktøy, beklager jeg på forhånd.)

Her hos Vaktmesterene hører det tekniske hjemme, men jeg har også åpnet en debatt for det prinsipielle hos VenstreMikkel, her.

Triks for delvis anonymitet

Hei Vaktmester!

Om det nå er slik at Origo har en offisiell policy om at bare medlemmer skal kunne se fulle navn, fx ‘Torstein Viddal’, mens alle ikke-medlemmer (og Google) kun skal få se ‘Torstein V.’, så fins det et enkelt triks for å få til dette, også når en skribent bevisst eller ubevisst benytter seg av fullt navn på en annen deltaker i ett av sine innlegg.

(Hvis du fx skriver «Helt enig med Torstein Viddal.» i en av dine kommentarer i en tråd, så er jeg jo ikke del-anonym lenger, men alle som googler kan finne meg. Ikke at akkurat jeg er så redd for det, men som et eksempel.)

Trikset er som følger: Origo sitter på alle fulle navn – dvs navnene som er synlig for oss medlemmer – i sin database. Hver gang det skrives et innlegg/kommentar – eller fx én gang hver halvtime – kan det kjøres en match på alle brukernavn på formen ‘Fornavn Etternavn’, ‘Fornavn Navn2 Navn3’ (etc) mot selve brødteksten på de nye innleggene. Hvis noen der har skrevet fx «Helt enig med Torstein Viddal.», endres dette automagisk til «Helt enig med Torstein V.»

Her blir det altså 0 manuell jobbing, bare et script som går og sikrer del-anonymitet, jevnt og trutt gjennom hele døgnet.