Viser arkivet for stikkord html

RSS-feed med viktige endringer i html og css

I sonen Varg Veums Fall har jeg lagt inn et bakgrunnsbilde (utseende ▶ bakgrunn). For at dette ikke skulle repeteres, og heller ikke scrolle sammen med resten av innholdet på siden la jeg følgende inn i css-en (utseende ▶ CSS-stiler):


body { 
	background-repeat: no-repeat; 
	background-attachment: fixed; 
}

Dette virket inntil for noen dager siden, da jeg plutselig la merke til at bakgrunnsbildet repeterer og scroller likevel, og nå ser jeg at bakgrunnsbildet ikke lengre er knyttet til body, men til #template_outer_wrapper. Så på min ønskeliste står en RSS-feed der jeg kan holde meg oppdatert på viktige endringer i markup og css for å gjøre det enklere å fange opp slike ting.

Banner kap. II Css & html

Fikk omsider på plass banner på Hardangerfolk. Har imidlertid to problemer:

1) Det er ikke synlig i IE

2) For at ikke gruppenavnet i html skulle plassere seg foran banneret var jeg nødt til å fjerne hele gruppenavnet. Folk som nå leter etter Hardangerfolk finner kun et kolon evt “En gruppe”

Noen råd?

Takker for tidligere tips!

Ola
Hardangerfolk