Viser arkivet for stikkord logo

Banner som knapp

“Et banner er en kombinasjon av tekst, bilder og farger som du kan sette øverst på sider i sonen din. Du kan gjenbruke banneret som logo, knapp eller liknende for å representere sonen din andre steder.”
Står det på innstillinger for banner – hvordan kan den brukes slik – som logo eller knapp?
For øvrig har jeg lagt banner/bakgrunn på denne bloggsona mi
Den er riktig skalert og viser seg helt riktig forhåndsvisning. Men – likevel – på sona får jeg den jæv… svarte stripa der oppe (har dradd markørene helt ut i siden)

Manglande detaljar om logostorleik

På http://origo.no/-/organization/new kan ein lasta opp to logoar, men eg ser ingen informasjon om kva som er ideel storleik.
Eg ser fleire firma som har uheldige logoar på Origo og tenkte å beskjera og tilpassa storleiken til akkurat rette pixlar.

Får ikke lastet opp logo på sonen

Jeg får bare en Huff! når jeg forsøker å laste opp logo på TAplakaten.no, i tillegg finner jeg ingen opsjoner for styling av siden (CSS). Har jeg oversett noe?

Url’en som feiler er: http://taplakaten.no/-/config/set_logo/24_taplakaten

Den hyggelige meldingen jeg får er:

“Huff!

Noe gikk galt da vi skulle vise deg denne siden. Prøv en annen side, gå tilbake eller bare hold an litt. Vi vil titte på saken så fort vi kan."

I tillegg har jeg for svakt signal på kabelnettet til å bruke Canal Digitals nye PVR :)