Viser arkivet for stikkord navn

Endre navn på sone

Hvordan endrer man et navn på en sone, og går det an?
Har lyst å endre navn på en jeg har blitt overtalt å være vert for.

Triks for delvis anonymitet

Hei Vaktmester!

Om det nå er slik at Origo har en offisiell policy om at bare medlemmer skal kunne se fulle navn, fx ‘Torstein Viddal’, mens alle ikke-medlemmer (og Google) kun skal få se ‘Torstein V.’, så fins det et enkelt triks for å få til dette, også når en skribent bevisst eller ubevisst benytter seg av fullt navn på en annen deltaker i ett av sine innlegg.

(Hvis du fx skriver «Helt enig med Torstein Viddal.» i en av dine kommentarer i en tråd, så er jeg jo ikke del-anonym lenger, men alle som googler kan finne meg. Ikke at akkurat jeg er så redd for det, men som et eksempel.)

Trikset er som følger: Origo sitter på alle fulle navn – dvs navnene som er synlig for oss medlemmer – i sin database. Hver gang det skrives et innlegg/kommentar – eller fx én gang hver halvtime – kan det kjøres en match på alle brukernavn på formen ‘Fornavn Etternavn’, ‘Fornavn Navn2 Navn3’ (etc) mot selve brødteksten på de nye innleggene. Hvis noen der har skrevet fx «Helt enig med Torstein Viddal.», endres dette automagisk til «Helt enig med Torstein V.»

Her blir det altså 0 manuell jobbing, bare et script som går og sikrer del-anonymitet, jevnt og trutt gjennom hele døgnet.

Navn og bilde på medlemmer

Jeg har gjennomgått alle medlemmene på Bergens-sonen, og har funnet ut at de aller fleste opererer med sitt rette fornavn og etternavn. Mange har sitt portrettfoto. Det er svært bra. Noe av poenget med Origo, slik jeg har oppfattet det.

Men fortsatt er det noen som opererer med tullenavn:

Tøff i trynet
Ellers takk
Bergen By
Fornavn Etternavn
Tittei
R
Big Fat Sam
June jenten
al do
Di nho
medlem
Peddi Lusk
Gipsy tunes
SproCCet
h-c hotmail
Uten

Det kan være flere. Fint om det kunne gjøres et framstøt for å få de til å oppgi riktig fornavn og etternavn. Bilde på flere, ville også være bra.

Tror det er viktig å jobbe med dette nå, slik at vi bevarer et preg av at det normale er fornavn, etternavn og bilde. Blir det for mange tullenavn og tullebilder, kan det komme til å spre seg! Det ville være utrolig dumt.

Invitere venner

Jeg vil gjerne enkelt kunne inviterte kjente i Origo som medlemmer i en sone, uten å måtte huske email- eller mobilnummeret deres. Enten ved bruk av fullt navn, men aller helst via en bildemeny for utplukk.