Viser arkivet for stikkord redigering

Redigering av tekst på bilder vha. Pixlr

Jeg har lagt ut et bannerbilde som jeg redigerte og la tekst på gjennom det vanlige redigeringsverktøyet Pixlr. Jeg skulle gjerne ha beholdt bildet, men redigert eller fjernet teksten på banneret. Det virker imidlertid som en umulighet. Er det noen som har liknende erfaring, og finnes det en løsning? Kan det ha noe å gjøre med jeg har Mac, og dermed har en Java som ikke alltid spiller på lag?

Den eneste utveien jeg ser nå, er å slette hele bildet, laste opp på nytt og legge til ny tekst, men det virker mer tungvint enn det burde.

OM REDIGERING AV ALBUM

Som administrator av en sone savner jeg muligheten til å merke mange bilder i et album samtidig, slik at det blir mulig blant annet å sette stikkord på eller flytte mange filer på en gang. Slik det er nå må jeg ta et og et bilde, og det kan bli ganske tidkrevende! Kunne også ønsket meg mulighet til å sortere filer etter forskjellige kriterier som dato lagt inn, navn, endret dato, stigende og synkende. Har dere vurdert å legge til funksjoner som gjør slike ting mulig?

Enkelt forslag til bedre redigeringsmuligheter

Hei igjen,

Jeg har tilbrakt endel timer i dag og i går med å skrive en forskningsartikkel online i Origo – bare for å se hvordan det er. Litt tungvint i starten og det er også lett å se seg blind på teksten når det myldrer av kodene man trenger for å editere den visuelle innholdssiden til innlegget. Jeg regner med at det er et startproblem, og at jeg etterhvert finner ut når det f.eks. er lurt å bruke f.eks. en tekstbehandler for å gjøre endel jobber (som det er lett å se seg blind på).

Men jeg har noen forslag mht. til formateringskoder (utover å få fargekodene til å virke, som jeg allerede har skrevet om). Foreløpig er det slik at nå jeg legger inn stiplet linje (ved hjelp av bindestrek-serie) så er utfallet varierende og løsningen instabil. Jeg gjør et forsøk her for moro skyld:


Noen ganger får jeg en hel linje som deler teksten horisontalt i to seksjoner, andre ganger får jeg bare en liten dært av varierende størrelse. Så den er ikke stabil på Origo. På Underskog derimot er dette alternativet stabilt (selv om det heller ikke der står anført blant alternativene under /Hjelp om formatkoder/.

Poenget mitt er at når man redigerer lengre tekster – små artikler – med mer tekst og mer bilder, så kan det å seksjonere tekstn ved hjelp av horisontale linjer (de er fine og diskrete som de er) hjelpe på leseligheten. Mrk! Farvekodene er også stabile på Underskog (det er bare her de ikke fungerer av en eller annen grunn).

Beste hilsen,
Theo

Enkelt forslag til bedre redigeringsmuligheter

Hei igjen,

Jeg har tilbrakt endel timer i dag og i går med å skrive en forskningsartikkel online i Origo – bare for å se hvordan det er. Litt tungvint i starten og det er også lett å se seg blind på teksten når det myldrer av kodene man trenger for å editere den visuelle innholdssiden til innlegget. Jeg regner med at det er et startproblem, og at jeg etterhvert finner ut når det f.eks. er lurt å bruke f.eks. en tekstbehandler for å gjøre endel jobber (som det er lett å se seg blind på).

Men jeg har noen forslag mht. til formateringskoder (utover å få fargekodene til å virke, som jeg allerede har skrevet om). Foreløpig er det slik at nå jeg legger inn stiplet linje (ved hjelp av bindestrek-serie) så er utfallet varierende og løsningen instabil. Jeg gjør et forsøk her for moro skyld:


Noen ganger får jeg en hel linje som deler teksten horisontalt i to seksjoner, andre ganger får jeg bare en liten dært av varierende størrelse. Så den er ikke stabil på Origo. På Underskog derimot er dette alternativet stabilt (selv om det heller ikke der står anført blant alternativene under /Hjelp om formatkoder/.

Poenget mitt er at når man redigerer lengre tekster – små artikler – med mer tekst og mer bilder, så kan det å seksjonere tekstn ved hjelp av horisontale linjer (de er fine og diskrete som de er) hjelpe på leseligheten.

Beste hilsen,
Theo