Viser arkivet for stikkord sensur

Sensurerer Origo?

Mye som skrives på Origo, og da særlig det som ikke publiseres via de tilknyttede aviser er ikke søkbart på Google. Noe fast mønster er ikke tydelig, men kommentarer forsvinner i et “svart hull”. For meg blir det meningsløst å bruke tid og krefter på meningsbryting som kan synes forhåndssensurert. (Den enkelte kan sjekke gjennom å klippe og lime fra hovedinnlegg, og kommentarer, se at det forholder seg slik.)

Som støttespiller for VenstreMikkel, hvor åpen politisk meningsbryting er det essensielle, er selvfølgelig valg av plattformer avgjørende. Om googling ikke gir treff for det som skjer i den sonen faller deler av formålet vekk, og plattformen Origo må revurderes.

“Vaktmestre” har en mulighet til å overstyre søkbarheter, og følgende kontroveriselle kan stå som eksempel: Innlegget Den radikale taper av Olav Versto i VG er ikke søkbart på hverken i VGs lokale søkemotor eller på Google.

Hvorledes forholder det seg egentlig i Origo?
– hvorledes styres søkbarhet?
- er det mulig for soner eller medlemmer å overstyre søkbarhet i den enkelte sone?
- er det mulig for brukerne , gjennom full åpenhet, å få innsyn i Origos styring av søkbarhet?

(Med forbehold om at jeg tar feil i det meste, basert på at jeg er en imbisil med hensyn til e-verktøy, beklager jeg på forhånd.)

Her hos Vaktmesterene hører det tekniske hjemme, men jeg har også åpnet en debatt for det prinsipielle hos VenstreMikkel, her.