Viser arkivet for stikkord skrivefeil

Nettadresse og skrivefeil

Jeg klarte kunststykket å opprette en sone med feilstaving i navnet. Deretter laget jeg en nettadresse til sonen med samme navn – slik man kan gjøre gratis. Da jeg innså skrivefeilen ville jeg selvsagt rette opp nettadressen – men dette ser ikke ut til å la seg gjøre. Må jeg leve med skammen? Eller er det mulig å endre?

Skrivefeil i "stadfest namnet"-boksen

Eg hjalp ein ny brukar i gang med Origo og såg ein (eller var det to?) orange boks med informasjon om å stå fram med ekte namn. Teksten i boksen var full av skrivefeil eller dårlege formuleringar (manglande ord).

Då eg prøvde å finna tilbake til boksen, var den vekke.

Kanskje nokon her veit kva for ein boks eg snakkar om, og kan sjekka kvaliteten på teksten i den?

Ordliste/retteprogram

Hei! Jeg savner veldig en ordliste/retteprogram når jeg skriver innlegg til debatter her på Origo. Jeg bruker LFT-metoden (Let, Finn, Trykk) når jeg skriver og siden hendene er tregere enn tankene i hodet blir det mye surr… Når jeg skal skrive lange innlegg bruker jeg å hente opp et tomt Word-dokument, skrive i det, bruke retteprogrammet der og så lime det inn i kommentarboksen. Veldig tungvint… Men nå kan det jo godt hende at det finnes et retteprogram her, og at det bare er jeg som ikke vet hvordan jeg bruker det. Kan noen gi meg litt hjelp?