Viser arkivet for stikkord sortering

Organisering\sortering av foto og album

Som administrator av en fotorelatert sone etterlyser jeg bedre muligheter for å sortere bilder og album slik at det blir mulig å beholde en viss oversikt. Skal man tid om annen rydde opp i albummengden og flytte innhold i noen av disse over i andre blir dette alt for tidkrevende slik det er nå. Mener å ha sett endel henvendelser til dere som går på dette temaet. Har noen forslag som kan øke brukervennligheten:

1.Muligheter for å markere flere bilder i et album samtidig, slik at man bla.a kan sette stikkord for, eller flytte mange filer på en gang, gjerne over til andre album. Det er håpløst tungvint når man må å ta et og et bilde, krysse av forskjellige steder, så neste bilde… Drag and drop er flott. Men hvorfor er det bare mulig å flytte et og et bilde??

2.Mulighet for å lage underkataloger, gjerne flere, i albumene.

3.En ordning hvor brukere må få godkjenning fra soneadminstrator for å opprette nytt album, ser endel soner som flommer fullstendig over av album, hvorav noen definerer et alt for spesialisert innhold.

4.Album liste bør komme alfabetisk opp allerede ved opplasting av bilder og ikke først ved redigering. Særlig nyttig om man skal laste opp en hel serie med bilder. Dette vill klart hjelpe på oversikten!

Sortering av album i sonen

På sonen FOTO (og andre soner) er det nå blitt veldig mange album. Det er nesten umulig å finne igjen sitt eget, fordi de ligger “hulter i bulter”.
Kan de bli sortert alfabetisk etter navn?
Eller kan egne album komme først for den som er innlegger?

Endring av rekkefølger i album og sortering.

I fotorelaterte soner har det en tendens til å bli enorme mengde med album. Hadde det vært en mulighet for å opprette mappestruktuer med underdirektorat ville det også være lettere å få mer system og oversikt i albumene.

Ser at dere har implementert en løsning med mulighet til å sortere bilder i album, ved at man kan bruke dra og slipp metoden. Det er et stort framskritt! Men det blir likevel litt tungvint å bare ta et og et bilde om man vil om endre rekkefølgen i et album med flere hundre bilder.

Har dere tenkt å utvide funksjonaliteten her slik at man kan flytte flere filer i slengen og sortere etter flere kriterier, som navn, dato lagt inn, synkende/stigende rekkefølge?

Uansett om dere gjør noe med ovennevnte mener jeg det er noe bakvendt at det er de eldste bildene man får se først om man åpner et album. Skulle vært omvendt, slik at brukere av en sone kan gå inn i de respektive album og umiddelbart se om det har kommet nye bilder innen kategorien albumet dekker.